Lisaas ERP software - financieel management

Financiële regie overzichtelijk en controleerbaar.

Financieel management is erg handig voor een duidelijk overzicht van de actuele financiële situatie van uw onderneming of uw projecten. Lisaas ERP Software biedt een passende oplossing voor financiële vraagstukken. De financiële regie wordt overzichtelijk en controleerbaar gehouden door koppeling van alle data in uw eigen Lisaas-omgeving. Hiermee legt u de basis om continue inzicht en grip te hebben op de huidige en toekomstige status op financieel gebied.

Lisaas, een compleet en geïntegreerd systeem, heeft meerdere voordelen. Allereerst heeft u snel inzicht in alle kosten per project, per klant, per maand of per jaar.

Financieel management

Het financieel management is tot in de puntjes uitgewerkt en geïntegreerd in Lisaas ERP Software. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de overheadkosten automatisch te verdelen over de projecten volgens de verhouding van de gemelde uren ten opzichte van de begrootte uren. Tevens worden deelfacturen direct verwerkt in de onderhandenwerk-positie! Zo heeft u de nodige managementinformatie altijd bij de hand.

financieelmanagement
nacalculatie

Nacalculaties

Het gaat om het resultaat! Daarom biedt Lisaas u op ieder moment inzicht in de actuele nacalculatie, met slechts één druk op de knop. Hierin zijn alle kosten per project, gewerkte uren, gereden kilometers, inkooporders en gebruikte artikelen overzichtelijk weergegeven. Dit kunt u inzien voor elk individueel project op elk gewenst moment, een optimale werkwijze voor budgetbewaking. Dat maakt vroegtijdige constatering van overschrijdingen, preventief vermijden van ‘overwerk’ en tijdig aankaarten van meerwerk bij uw klant mogelijk.

sluitende begroting

Sluitende begroting

Het maken van een sluitende begroting is van groot belang voor elke onderneming. Om te kunnen ondernemen, om risico’s van investeringen in te kunnen schatten, om investeringen onderbouwd en verantwoord te kunnen doen, om de continuïteit en de reserves – uw buffer – ruim voldoende te houden. Lisaas biedt u handvatten om een correcte, complete en overzichtelijke begroting te maken.

inkoopfacturen

(inkoop) Facturen

Het aanmaken, controleren en goedkeuren van verkoopfacturen aan uw klant én deze digitaal verzenden is met Lisaas een fluitje van een cent. Hetzelfde geldt voor de ontvangen inkoopfacturen. Met 1 druk op de knop of met 1 drag and drop actie is het boeken en verwerken van een verkoop- en inkoopfactuur geregeld. Dit proces is vooral een geautomatiseerd proces, maar biedt u nog een scala aan mogelijkheden om zelf de controle, eventuele correctie en goed- of afkeuring te geven. Het boeken en verwerken van verkoop- en inkoopfacturen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

onderhanden werk

Onderhanden werk positie

Het bepalen van de onderhanden werk positie is voor elke onderneming, maar zeker voor project-georiënteerde bedrijven, van groot belang om het bedrijfsresultaat te kunnen beoordelen. De berekening van de huidige onderhanden werk positie van uw bedrijf is altijd beschikbaar in uw eigen Lisaas omgeving. Deze belangrijke (financial) managementinformatie biedt u inzicht in en kennis van de financiële status van uw organisatie.

kolommenbalans

Kolommenbalans

Met de kolommenbalans in Lisaas heeft u altijd en overal alle belangrijke informatie overzichtelijk in beeld. De beginbalans, de boekingen, saldi, journaalposten en natuurlijk niet te vergeten de winst- en verliesrekening. Deze balans kunt u op elk moment genereren maar ook gebruiken als bijvoorbeeld jaarafsluiting of als leidraad in het gesprek met uw boekhouder of accountant. Met 1 druk op de knop genereert Lisaas uw eigen actuele balans.