Lisaas ERP software - proces management

Analyseer, ontwerp, rapporteer, voer uit en verbeter

Procesmanagement is een term die wordt gebruikt voor managementtaken. Procesmanagement is één van de modules van Lisaas ERP Software.

Procesmanagement

In het bedrijfsleven wordt gesproken over procesmanagement als het gaat om het inrichten, beheren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierbij is het belangrijk om een goede samenhang te creëren tussen organisatie en omgeving, procescomponenten en de verschillende disciplines van processen. 

procesmanagement
sluitende begroting

Procesoptimalisatie

Middels de constante monitoring vormt u een beeld van de diverse processen, constateert u gemakkelijk waar de efficiëntie en doorloop mogelijk stagneert én heeft u handvatten om alles in goede banen te leiden of eventueel bij te sturen. Met deze informatie kunt u de processen binnen uw organisatie optimaliseren.

nacalculatie

Beperk faalorders

Een structurele aanpak van processen binnen uw bedrijf zorgt voor een beperking, minimalisering of zelfs uitsluiting van faal-orders. En wie wil dat nou niet? Maak met behulp van Lisaas de stap naar het organiseren, structureren en vastleggen van de processen om zo een optimaal resultaat uit uw projecten te halen.

projectvoortgang

Projectbezetting

Lisaas biedt u de mogelijkheid om al uw aankomende, lopende en afgeronde projecten volledig in kaart te brengen, te organiseren en te redigeren. Onze jarenlange ervaring op het gebied van projectgericht werken en de ontwikkeling van bedrijfssoftware, gecombineerd met de nieuwste technologieën en advisering van onze experts, maken van Lisaas een beproefd project-controlesysteem. Uw projectbezetting wordt overzichtelijk in beeld gebracht.

managementinformatie

Kwaliteitsverbetering

De uitgebreide en complete mogelijkheden en vastlegging van informatie in uw eigen Lisaas omgeving biedt u praktische handvatten voor verbetering en optimalisering. U houdt de kwaliteit op het gewenste niveau of brengt deze naar een hoger niveau (en dat zonder meerkosten!). Kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering resulteert in betere resultaten, gestructureerder ondernemen en vooral een betere concurrentiepositie.

leveringen

Voorzie afwijkingen

De werkwijze binnen uw eigen Lisaas omgeving biedt u vanuit allerlei invalshoeken inzicht in de doorloop en de status van uw projecten. Met behulp van deze informatie (overal en altijd actueel) is uw organisatie in staat om vooraf afwijkingen te constateren en vroegtijdig hierop actie te ondernemen. Dit draagt bij aan professionalisering van uw organisatie en aan minimalisering van ongewenste tegenvallers en problemen achteraf.

orderhistorie

Winstoptimalisatie

Levert de inzet die uw bedrijf maakt ook de winst op die u voor ogen had? Dat hoeft namelijk niet zo te zijn. Met behulp van uw Lisaas omgeving kunt u aan de slag om de winst te optimaliseren. De inzichten (en overzichten) die Lisaas voor u creeërt kunt u gebruiken voor optimale besparingen en maximale efficiencyvoordelen. Zo krijgt u financiële en organisatorische verbeterpunten duidelijk in beeld. Zo werkt ook u naar winstoptimalisatie.

onderhanden werk

Altijd up-to-date

Om optimaal en goed onderbouwd te kunnen ondernemen is het van groot belang dat u bedrijfs- en managementinformatie up-to-date is. Door deze altijd actuele informatie kunt u weloverwogen en verantwoordelijke beslissingen nemen die ten goede komen aan uw onderneming. De informatie uit uw eigen Lisaas omgeving maken het ook voor uw (externe) adviseurs gemakkelijker om u van een gefundeerd advies te voorzien.

kostenbesparing

Hogere efficiency

Wilt u een hogere efficiency binnen uw organisatie? Dan heeft u een structurele aanpak van processen binnen uw bedrijf nodig. Dit zorgt voor een optimale efficiëntie en beperkt faalorders tot een minimum. Verder houdt het de kwaliteit op het gewenste niveau of brengt deze naar een hoger niveau (en dat zonder meerkosten!). In uw eigen Lisaas omgeving vindt u een scala aan leidraden en handvatten om de efficiency binnen uw bedrijf te verhogen.