Financieel management

Inzicht in de financiële situatie

Beschik altijd over actueel inzicht in de financiële situatie van uw organisatie en uw projecten en budgetten. Dit kan middels het financieel management via Lisaas ERP Software. Met behulp van dit softwarepakket kunt u budgetten en liquiditeitschecks opstellen. Verder heeft u inzicht in uw maand- en jaaromzet, klantomzet en omzet op projecten en artikelen.

Nacalculatie

Actuele nacalculatie

Kosten per project

Gewerkte uren

Gereden kilometers

Gebruikte materialen

Onderhanden werk

Managementinformatie
Altijd actueel en inzichtelijk
Inzicht financiële status 
Beoordeel bedrijfsresultaten
Onderhanden werk status

(inkoop) Facturen

✓ Aanmaak, controle en fiat 
✓ Digitaal verzenden
✓ Boeken en verwerken
✓ Tijds (en kosten) besparend 
✓ Geautomatiseerd proces

Sluitende begroting

✓ Maak sluitende begroting
✓ 
Eenvoudig boeken en verwerken 
✓ Schat investeringsrisico’s in
✓ Begroot correct en compleet
✓ Continuïteit en reserves in beeld

Kolommenbalans

✓ Beginbalans
✓ Winst-
en verlies 
✓ Boeking, saldi en journaalpost
✓ Duidelijk en overzichtelijk
✓ Genereer grafieken